Eustat

Eustat euskadi.eus

Jardunbide egokien kodea europar estatistikan

EUROPAKO ESTATISTIKETAKO JARDUBIDE EGOKIEN KODEA

Egun indarrean dagoen bertsioa Europako Estatistika Sistemaren Batzordeak egokitu du 2011ko irailaren 28an.

 

Hitzaurrea

Europako Estatistika Sistemaren ikuspegia(1)

«Europako Estatistika Sistema lehena izango da munduan estatistikako informazioari lotutako zerbitzuak ematen, eta informazioaren hornitzaile garrantzitsuena ere izango da Europar Batasunarentzat eta haren estatu kideentzat. Printzipio eta metodo zientifikoak oinarritzat hartuta, Europako Estatistika Sistemak etengabe eskainiko eta hobetuko du Europako estatistika bateratuen programa bat, eta programa hau funtsezko oinarria izango da prozesu demokratikoetan eta gizarteak aurrera egiteko prozesuan.»

 

Europako Estatistika Sistemaren xedea

«Europa, nazio eta eskualde mailako ekonomiari eta gizarteari buruzko kalitate handiko informazio independentea ematen diogu Europar Batasunari, munduari eta oro har pertsona guztiei; eta ororen esku jartzen dugu informazioa, erabakiak har daitezen, ikerketak egin daitezen eta eztabaidak gara daitezen.»

Xede eta ikuspegi hori betetzeko asmoz, Europako Estatistika Sistemako kideak etengabe ari dira erabiltzaileekin elkarlanean aritzeko eta elkarreragiteko ahaleginak egiten, betiere Europako Estatistiketako Jardunbide Egokien Kodeko printzipioak eta kalitatea kudeatzeko printzipio orokorrak betez, hau da: aitzindaritzarekin konpromisoa, lankidetza, pertsonalaren gogobetetasuna eta etengabeko hobekuntza, eta integrazioa eta harmonizazioa.

 

Europako estatistiketako jardunbide egokien kodea

Europako Estatistiketako Jardunbide Egokien Kodeak hamabost printzipio hartzen ditu oinarri moduan, eta horien artean erakundeen eremua, estatistikak egiteko prozesuak eta estatistika ekoizpena. Printzipio bakoitzerako jardunbide egokien adierazle multzoa erreferentzia gisa erabil daiteke kodearen aplikazioa aztertzeko. Europako estatistiken kalitate-irizpideak Europako Estatistikaren Legean ezartzen dira (2).

Estatistika arloko agintaritzak (3), hots, Batzordeak (Eurostat), estatistikako erakunde nazionalek eta Europako estatistiken garapenaren, prestaketaren eta hedapenaren ardura duten bestelako agintaritza nazionalek (4), gobernuek, ministerioek eta Kontseilu Europarrek, Kodea aplikatzeko konpromisoa hartu dute.

Jardunbide Egokien Kodeko printzipioak eta kalitatea kudeatzeko printzipio orokorrak kalitateari lotutako eremu bakarra osatzen dute Europako Estatistika Sisteman.

__________________________________________________

(1) 223/2009 Araudia (EB), 4. artikulua.
(2) 223/2009 Araudia (EB), 12. artikulua.
(3) 223/2009 Araudia (EB), 4. eta 5. artikuluak.
(4) 223/2009 Araudia (EB), 1. artikulua. Jardunbide Egokien Kodean, «Europako estatistiken garapenaren, prestaketaren eta hedapenaren ardura duten bestelako agintaritza nazionalak» aipatzeko hurrengoa erabiltzen da «estatistikaren arloko beste agintaritza batzuk».

Erakundeen eremua

Erakunde eta antolaketa mailako faktoreek eragin handia dute Europako estatistikak garatzen, prestatzen eta hedatzen dituen estatistikako agintaritza baten eraginkortasunean eta sinesgarritasunean. Honakoak alderdi garrantzitsuak dira: independentzia profesionala, datuak biltzeko agindua, baliabideen egokitzapena, kalitatearekiko konpromisoa, konfidentzialtasun estatistikoa, inpartzialtasuna eta objektibotasuna.

 

1. Printzipioa: Independentzia profesionala

Estatistikako agintaritzen independentzia profesionalak bermatu egiten du Europako estatistikak sinesgarriak izango direla beste sail eta erakunde politiko batzuen aurrean (araupetzaileak nahiz administratzaileak) eta sektore pribatuko eragileen aurrean.

Adierazleak:

 

2. Printzipioa: Datuak biltzeko agindua

Estatistikako agintaritzek agindu juridiko argia dute Europako estatistikak egiteko behar den informazioa biltzeko. Estatistikako agintaritzek eskatuz gero, administrazioak, enpresak, familiak eta oro har pertsona guztiak legez behartuta egon daitezke Europako estatistikak egiteko datuak erabiltzen uztera edo datu horiek ematera.

Adierazleak:

 

3. Printzipioa: Baliabideen egokitzapena

Estatistikako agintaritzen esku dauden baliabideak Europako estatistiken baldintzak betetzeko bestekoak dira.

Adierazleak:

 

4. Printzipioa: Kalitate konpromisoa

Estatistikako agintaritzek kalitatearekin hartu dute konpromisoa; alderdi sendoak eta ahulak sistematikoki eta aldizka identifikatzen dituzte, prozesuaren eta produktuaren kalitatea etengabe hobetzeko.

Adierazleak:

 

5. Printzipioa: Konfidentzialtasun estatistikoa

Erabat bermatuta daude informatzaileen pribatutasuna (familiak, enpresak, administrazioak eta beste inkestatu batzuk), ematen duten informazioaren konfidentzialtasuna eta estatistika hutserako erabilera.

Adierazleak:

 

6. Printzipioa: Inpartzialtasuna eta objektibotasuna

Estatistikako agintaritzek independentzia zientifikoa errespetatuz eta modu objektibo, profesional eta gardenean garatzen, prestatzen eta hedatzen dituzte Europako estatistikak; erabiltzaile guztiek tratu bera hartzen dute.

Adierazleak:

Prozesu estatistikoak

Europako eta nazioarteko arauak, orientabideak eta jardunbide egokiak erabat errespetatzen dira estatistikako agintaritzek Europako estatistikak antolatzeko, biltzeko, prestatzeko eta hedatzeko erabiltzen dituzten prozesuetan. Kudeaketa onaren eta eraginkortasunaren ospeak indartzen du estatistiken sinesgarritasuna. Metodologia sendoa, prozedura estatistiko egokiak, inkestatuei zama handiegirik ez ematea eta kostuaren eta eraginkortasunaren arteko erlazioa dira alderdi garrantzitsu batzuk.

 

7.Printzipioa: Metodologia sendoa

Kalitatezko estatistikek metodologia sendoa izaten dute, eta horretarako bitarteko, prozedura eta ezagutza egokiak behar dira.

Adierazleak:

 

8. Printzipioa: Prozedura estatistiko egokiak

Kalitatezko estatistikek prozedura estatistiko egokiak hartzen dituzte oinarritzat, datuak biltzen direnetik datuok baliozkotu arte aplikatuta.

Adierazleak:

 

9. Printzipioa: Gehiegizko kargarik ez ezartzea inkestatuentzat

Erantzun-karga proportzionatua da, erabiltzaileen beharrizanei lotutakoa, eta ez die gehiegizko kargarik ezartzen inkestatuei. Estatistikako agintaritzek inkesta erantzuteak dakarren karga kontrolatzen dute, eta pixkanaka murrizten joateko helburuak ezartzen dituzte.

Adierazleak:

 

10. Printzipioa: Kostu-eraginkortasun erlazioa

Baliabideak modu eraginkorrean erabiltzen dira.

Adierazleak:

Estatistika produkzioa

Erabilgarri dauden estatistikek erabiltzaileen beharrizanak asetzen dituzte. Estatistikek Europako kalitate arauak betetzen dituzte, baita Europako erakundeen, gobernuen, ikerketa zentroen, enpresen eta oro har pertsona guztien beharrizanak ere. Ondokoak hartu behar dira kontuan: estatistikak zein neurritan diren garrantzitsuak, beharrezkoak eta fidagarriak, egokiak, koherenteak eta eskualde eta herrialdeen artean alderatzeko modukoak eta erabiltzaileek erraz erabiltzekoak.

 

11. Printzipioa: Garrantzia

Europako estatistikek erabiltzaileen beharrizanak asetzen dituzte.

Adierazleak:

 

12. Printzipioa: Zehaztasuna eta fidagarritasuna

Europako estatistikek zehatz eta modu fidagarrian erakusten dute errealitatea.

Adierazleak:

 

13. Printzipioa: Egokitasuna eta puntualtasuna

Europako estatistikak modu egokian eta garaiz argitaratzen dira.

Adierazleak:

 

14. Printzipioa: Koherentzia eta alderagarritasuna

Europako estatistikak denboran zehar barrutik trinkoak dira eta eskualdeen eta herrialdeen arteko alderaketak egiteko aukera ematen dute; iturri ezberdinetatik ateratako datuak batu eta batera erabil daitezke.

Adierazleak:

 

15. Printzipioa: Eskuratzea eta argitasuna

Europako estatistikak argiak eta ulergarriak dira, behar bezala eta modu egokian zabaltzen dira, haien erabilgarritasuna eta eskuragarritasuna inpartzialak dira, eta horiekin batera metadatuak eta laguntzeko orientazioa ematen dira.

Adierazleak:

Erreferentzia-dokumentoak

 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?

Oso baliagarria Baliagarria Ez oso baliagarria Ez da inondik ere baliagarria

Baduzu iradokizunik?

Bai, badut