Hasiera > Eskola web-a hasi > Testa > Galderak eta erantzunak

BATEZBESTEKOAK ETA DESBIDERAPENAK I

1) Lagin batek hurrengo zenbakiak biltzen baditu: 6,2; 8,5; 3,1; 7,6; 5,0; X, eta zenbaki guztien batez bestekoa 5,5 bada, zein da laginaren azken zenbakia (X)?

 a: 3,6
 b: 8,7
 c: 1,0
 d: 2,6

2) Kalkula ezazu zerrendaren desbiderapen estandarra (SD): <2, 6, 5, 6, 3, 2, 4>. Desbiderapen estandarra, gutxi gorabehera, ___ da.

 a: 2,6
 b: 4
 c: 2
 d: 1,6

3) Adieraz ezazu hurrengo zenbakien desbiderapen estandarra (SD) eta batez bestekoa: 19, 32, 7, 87, 22

 a: Batez bestekoa 29 da, eta SDa 4 da
 b: Batez bestekoa 16 da, eta SDa 33 da
 c: Batez bestekoa 33 da, eta SDa 28 da
 d: Batez bestekoa 28 da, eta SDa 16 da

4) Bi zerrenda daude: 2, 5, 8, 7, 4, 10 eta 16, 40, 64, 56, 32, 80. Nolakoak dira bi horien batez bestekoa eta desbiderapen estandarra (SD)?

 a: Bi batez bestekoak eta SDak berdinak dira
 b: Bi batez bestekoak berdinak dira baina SDak ez
 c: Bi batez bestekoak ezberdinak dira baina SDak berdinak
 d: Bigarren batez bestekoa eta SDa lehen batez bestekoa eta SDa zortzi aldiz dira

5) Kalkula itzazu gazte biztanle multzo baten femur neurrien batez bestekoa eta desbiderapen estandarra (SD) hurrengo neurrietatik abiatuz: 40cm, 50cm, 43cm, 44cm

 a: Batez bestekoa 45,35 da, eta SDa 3,6 da
 b: Batez bestekoa 44,25 da, eta SDa 2,1 da
 c: Batez bestekoa 44,25 da, eta SDa 3,6 da
 d: Batez bestekoa 45,35 da, eta SDa 4,5 da

6) Kalkula ezazu zerrendako desbiderapen estandarra (SD): 75, 100, 90, 95

 a: 11,5
 b: 7,6
 c: 9,7
 d: 1,5

7) Hurrengo aukeretatik, zein hurbiltzen zaio gehien hurrengo zenbakien desbiderapen estandarrari: 9, 1, 2, 3, 5, 6?

 a: 1
 b: 2
 c: 3
 d: 4

8) 11 zenbakiko hurrengo seriea baduzu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eta serieko zenbaki bakoitza hiru zenbakiarekin biderkatzen baduzu, zer gertatuko da erdiko balioarekin?

 a: Aurreko mediana hirukoiztuko du
 b: 6 erantsiko zaizkio
 c: 3 erantsiko zaizkio
 d: Aurreko mediana 6rekin biderkatuko da

9) Hurrengo zenbakietatik, zeinek du 5etik gertuen kokaturiko batez bestekoa?

 a: 0,3 - 2 - 5,4 - 2 - 6
 b: 7 - 8,2 - 4,9 - 6,3 - 9
 c: 0 - 5,2 - 2,3 - 3,5 - 4
 d: 1,2 - 3 - 8,7 - 5 - 6

10) Bila ezazu hurrengo zenbaki zerrendaren desbiderapen estandarra: 1, 2, 2, 5, 6, 6, 10, 14, 15, 19

 a: 8
 b: 2,4
 c: 5,9
 d: 3,6