Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

Euskal AEko demografia / Demografía de la C.A. de Euskadi

2016

Euskal AEn 1.324 biztanle gutxiago 2016an

Foto 1

Euskal AEk, 2016an, 2.171.886 biztanle; %51,4, emakumeak. 2015.aren aldean 1.324 pertsona gutxiago (2012ko maximo historikoaren aldean, -9.704). Bizkaian (-2.590) bakarrik murriztu da biztanleria 2015etik 2016ra. Araban 558 biztanle gehiago; Gipuzkoan 708. 2015etik 2016ra Gasteiz bakarrik hazi da (+752); Bilbok galdutako horixe ia. Getxo, Barakaldo, Basauri, Portugalete eta Sestaok galdu zuten biztanlerik (-1.844) gehien 2015etik 2016ra; Bilbo Handiko udalerriak denak.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

La población de la C.A. de Euskadi pierde 1.324 personas en 2016

La población de la C.A. de Euskadi en 2016 se cifra en 2.171.886 personas, representando las mujeres el 51,4% del total. Respecto a 2015, la población vasca pierde 1.324 personas y acumula un descenso de 9.704 personas respecto a 2012, año del máximo histórico de población. Bizkaia ha sido el único territorio que ha perdido población entre 2015 y 2016 con 2.590 habitantes menos. Álava ha ganado 558 residentes y Gipuzkoa 708. Entre las capitales vascas, la única que ha ganado población entre 2015 y 2016 ha sido Vitoria-Gasteiz, con 752 habitantes más, que es prácticamente lo que ha perdido Bilbao. Entre los municipios que más población perdieron entre 2015 y 2016 se encuentran Barakaldo, Getxo, Portugalete, Basauri y Sestao, en la comarca del Gran Bilbao, los cuales registraron 1.844 personas menos en conjunto.

[Ver más: Nota de prensa]

Migrazio saldoari esker, 3.362 pertsona gehiago Euskal AEn 2015ean

Foto 1

2015ean migrazio-saldo positiboa Euskal AEn. 2015ean etorkinak 3.362 gehiago izan ziren joaleak baino; 2.014an 3.600. Euskal AEren eta gainerako erkidegoen arteko mugimenduak aintzat, 947 da pertsona-saldoa, positiboa, 2008an hasitako joerari eutsiz. Atzerriarekin, +2.415 pertsonako saldoa; joan zirenak etorri zirenak baino gutxiago. 2014an, -2.207 pertsona. Euskal biztanleak etxez aldatzen direnean %70etan gure erkidegoan geratzen dira.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

El saldo migratorio aportó 3.362 personas a la población de la C.A. de Euskadi en 2015

En 2015 se contabilizó un saldo migratorio positivo en la C.A. de Euskadi. Vinieron 3.362 personas más de las que se fueron, cifra ligeramente inferior a los 3.600 de 2014. En relación a los movimientos que se producen entre la C.A. de Euskadi y el resto de Comunidades Autónomas, continuó la tendencia iniciada en 2008 y se produjo un saldo positivo de 947 personas. El saldo con los países extranjeros volvió a ser positivo (2.415 personas), es decir, se registraron más inmigraciones a la C.A. de Euskadi desde el extranjero que emigraciones con ese destino. En el año 2014 el saldo fue negativo en 2.207 personas. Casi el 70% de los cambios de residencia de la población vasca se produjo dentro de la C.A. de Euskadi.

[Ver más: Nota de prensa]

Jaiotzen %81,4tan amak 30 urte edo gehiago

Foto 1

2015ean, 18.851 jaiotza; aurreko urtearen aldean %-2,7. Ama espainiarren artean %-4,5; atzerritarren artean %+5,1. Jaiotza-tasa, mila biztanleko 8,7; 1976an 19,7, bada alderik. Jaiotzen %81,4tan amak 30 urte edo gehiago. Talderik ugariena 30 eta 34 urte bitarteko emakumeena da, jaiotza guztien %37,7; 2014.aren aldean ehuneko puntu erdia pasatxo txikiagoa. Gehituz jarraitzen dute 35-39 urte bitartekoen jaiotza-kopuruak (%35,2) eta 40 urte eta gorakoenak (%8,5).

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

En el 81,4% de los nacimientos las madres tenían 30 años o más en la C.A. de Euskadi

El número de nacimientos en la C.A. de Euskadi alcanzó la cifra de 18.851 en 2015, un 2,7% menos que el año anterior. Entre las madres de nacionalidad española el descenso fue del 4,5%, mientras que entre las madres extranjeras se produjo un incremento del 5,1%. La tasa de natalidad fue de 8,7 nacimientos por mil habitantes, muy lejos de los niveles que se registraron en 1976 (19,7‰). En el 81,4% de los nacimientos las madres tenían 30 años o más. En concreto, el grupo más numeroso de nacimientos correspondió a las mujeres de entre 30 y 34 años de edad, con un 37,7% del total, pese a que experimentó un descenso de algo más de medio punto porcentual respecto a 2014. En cambio, continuaron aumentando los nacimientos de madres de entre 35 y 39 años (35,2%) y de 40 años y más (8,5%).

[Ver más: Nota de prensa]

2015ean gizonezkoak batez beste 76,6 urterekin hil ziren eta emakumeak 83,2rekin

Foto 1

2015ean 21.509 heriotza; 2014koen aldean, %+6,7. 10.764 gizon eta 10.745 emakume hil ziren. 100 urtetik gora hildako 344 pertsonen artean, %81,7 emakumeak. 2015ean zehar hildakoen batez besteko adina, 79,9 urte; 2005ean, 76,8; 3,1eko gehikuntza azken hamarraldian. Hiltzean, gizonen batez besteko adina 76,6 urte; emakumeena 83,2, 2015ean. 2005an, 73 eta 81,1. Jaiotzak, 2.658 gutxiago heriotzak baino 2015ean.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Los hombres fallecieron de media a los 76,6 años y las mujeres a los 83,2 años en 2015

En la C.A. de Euskadi hubo un total de 21.509 fallecimientos en el año 2015, un 6,7% más respecto a 2014. De ellos, 10.764 fallecimientos correspondieron a hombres y 10.745 a mujeres. Fallecieron 344 personas con 100 o más años, entre las que las mujeres representaban el 81,7%. La edad media de las personas fallecidas se situó en 79,9 años, mientras que diez años antes, en 2005, estaba en 76,8 años, es decir, se ha producido un aumento de 3,1 años en la última década. Los hombres fallecieron de media a los 76,6 años y las mujeres a los 83,2 en el año 2015, mientras que en 2005 las medias fueron, respectivamente, de 73 y 81,1 años. En 2015 el crecimiento vegetativo fue negativo, con 2.658 nacimientos menos que muertes.

[Ver más: Nota de prensa]

Azken 25 urteetan, senargaien batez besteko adina 7,5 urtez gehitu da; emaztegaiena 7,7z

Foto 1

2015ean 7.880 ezkontza izan genituen, aurreko urtean baino %0,7 gutxiago. 146, ezkontza homosexualak. Ezkontza heterosexualak, 7.734, aurreko urtean baino 0,8% gutxiago. Euskal AEko ezkontza-tasa (mila biztanleko 3,3 ezkontza), ia Espainiako berbera (%o3,5) da, baina 28-Europar Batasunekoarenaren (2011n, mila biztanleko 4,2, azken datu ezaguna) azpitik. 2015ean ezkondu ziren gizonezko ezkongabeen batez besteko adina, 36,4 urte; emakumezko ezkongabeena, 34,3. Azken 25 urteetan (1990-2015) senargaien batez besteko adina 7,5 urtez gehitu da; emaztegaiena 7,7z. Ezkontza zibilak hirukoiztu egin dira 1990etik.

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

En los últimos 25 años la edad media de los esposos aumentó en 7,5 años y en 7,7 en el caso de las esposas

El número total de matrimonios en la C.A. de Euskadi ascendió a 7.880 en 2015, un 0,7% menos que un año antes. De ellos 146 fueron matrimonios homosexuales. Si se consideran sólo los matrimonios entre personas de diferente sexo, el número fue de 7.734, un 0,8% menos. La tasa de nupcialidad vasca se sitúa en 3,3 bodas por mil habitantes, cifra similar a la española (3,5), pero inferior a la de la Unión Europea (28 países), que en 2011 (último dato disponible) ascendía a 4,2. En 2015, la edad media de los hombres solteros que contrajeron matrimonio fue de 36,4 años y de 34,3 la de las mujeres solteras. En el periodo comprendido entre 1990 y 2015 la edad media de los esposos aumentó 7,5 años y 7,7 en el caso de las esposas. Además, el número de bodas civiles se triplicó desde 1990.

[Ver más: Nota de prensa]

Foto 1

Euskal AEko biztanle atzerritarren artean amerikarrak dira nagusi

[Ikus gehiago: Prentsa-oharra]

Las personas con nacionalidades de países americanos son las más numerosas entre los residentes extranjeros de la C. A. de Euskadi

[Ver más: Nota de prensa]

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Biztanleria Piramide Interaktiboetan

2026an Euskal AEn 2.077.333 pertsona biziko dira, %51,7 emakume eta %48,3 gizon. 1976an 2.071.778 pertsona ziren, %50,4 emakume eta %49,6 gizon. Datu hauek Biztanleria Piramide Interaktiboetan ikus daitezke. Lanabes berri hau Eustaten webean dugu dagoeneko eta hari esker Euskal AEko biztanleen bilakaera ezagut dezakegu modu grafiko eta dinamikoan 1976tik 20126ra. Biztanleriaren bilakaera sexu, adin edo lurraldearen arabera ikus daiteke. Beraz, jakin dezakegu bai iraganaren, bai etorkizunaren (proiektatutako datuez) berri.

Pirámides de Población Interactivas

La C.A. de Euskadi tendrá en el año 2026 una población de 2.077.333 habitantes de los que el 51,7% serán mujeres y el 48,3% hombres. En 1976 la población vasca ascendía a 2.071.778 habitantes, de los que el 50,4% eran mujeres y el 49,6% hombres. Todos estos datos se pueden visualizar en las Pirámides de Población Interactivas, una herramienta alojada en la web de Eustat que permite conocer de forma gráfica y dinámica la evolución de la población residente en la C.A. de Euskadi a lo largo del periodo comprendido entre 1976 y 2026. Esta visualización se puede mostrar según sexo, edad o territorio. La herramienta permite ver lo ocurrido en años pasados y lo que previsiblemente ocurrirá en el futuro (datos proyectados).

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

EUSTAT, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

E-mail: Berriak@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias