Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

Euskal AEko merkataritza / Comercio en la C.A. de Euskadi

2014

EAEko txikizkako sektoreko salmentek %1,9 egin zuten behera 2013an, urte osoa kontuan hartuta; eta aurtengo lehenengo hiruhilekoan %1,1

Foto 1

EAEko txikizkako merkataritzako salmentek 2013an, urte osoa kontuan hartuta, %1,9ko beherakada nominala izan zuten. Hornitegiak izan ezik, gainerako txikizkako merkataritzako salmentek %1,9 egin zuten behera, 2013an metatutako datuen arabera eta 2012. urtekoekin erkatuta. 2013an, sektoreko enpleguak batez beste %4,7 egin zuen behera, aurreko urteko emaitzen aldera. Bestalde, sektoreko salmenta nominalek %1,1 egin zuten behera 2014ko lehenengo hiruhilekoan, aurreko urteko denboraldi bereko emaitzekin lan-egutegiaren baldintza homogeneotan erkatzen baditugu. Aurreko hiruhileko emaitzen aldera, salmenta-indizeak %0,7ko beherakada nominala izan zuen, urtaroko efektuak kenduta.

[Ikus gehiago: 2013ko balantzea]

[Ikus gehiago: 2014ko 1. hiruhilekoa]

Las ventas del sector minorista de la C.A. de Euskadi bajaron un 1,9% en el conjunto de 2013 y un 1,1% en el primer trimestre de este año

En el conjunto del año 2013 las ventas del comercio minorista vasco registraron un descenso nominal acumulado del 1,9%. Si excluimos las estaciones de servicio, las ventas del resto de comercio minorista bajaron un 1,9%, en los datos acumulados de 2013 con respecto a 2012. El descenso del empleo del sector en 2013 sobre la media del año anterior fue del 4,7%. Por otra parte, el sector disminuyó sus ventas nominales un 1,1% en el primer trimestre de 2014 respecto al mismo período del año anterior, en términos homogéneos de calendario laboral. Respecto al trimestre anterior, el índice de ventas descendió un 0,7% nominal, una vez eliminados los efectos estacionales.

[Ver más: Balance de 2013]

[Ver más: 1er. trim. de 2014]

EAEko azalera handietako salmentak %0,8 igo ziren 2013. urtean; eta 2014ko maiatzean, %0,9

Foto 1

Aurreko urteko emaitzen aldean, EAEko azalera handietako salmentek %0,8ko igoera nominala izan zuten 2013an, urte osoa kontuan hartuta; prezioen efektua kenduta, benetako tasa -%0,9 da. Zehazki, jateko produktuen salmentek urte arteko %2,5eko igoera nominala izan zuten, eta gainerako artikuluen salmenta horiek, ordea, %0,1 jaitsi ziren. Azalera handietako enpleguak %1,6 egin zuen behera 2013an, aurreko urteko emaitzekin erkatuta. Bestalde, 2014ko maiatzean, salmentek urte arteko %0,9ko igoera nominala izan zuten, lan-egutegiaren baldintza homogeneotan.

[Ikus gehiago: 2013ko balantzea]

[Ikus gehiago: 2014ko maiatza]

Las ventas en grandes superficies vascas subieron un 0,8% en el año 2013 y un 0,9% en mayo de 2014

Las ventas en grandes superficies de la C.A. de Euskadi experimentaron un ascenso nominal del 0,8% en el conjunto del año 2013 con respecto al año anterior, que, una vez descontado el efecto de los precios, se convierte en una tasa real del -0,9%. En concreto, las ventas de los productos alimenticios registraron una subida interanual nominal del 2,5%, mientras que las correspondientes al resto de artículos descendieron un 0,1%. El empleo en las grandes superficies disminuyó un 1,6% en 2013 con respecto al año anterior. Por otro lado, las ventas registraron en mayo de 2014 un ascenso interanual nominal del 0,9%, en términos homogéneos de calendario laboral.

[Ver más: Balance de 2013]

[Ver más: Mayo de 2014]

EAEko merkataritzako salmenta-indizeak %2,6 egin zuen behera 2013an, eta 2014ko lehenengo hiruhilekoan %1,8

Foto 1

Merkataritzako salmentek, zerbitzuen sektoreko salmenta-indizearen desagregazio sektorial gisa jasota, %2,6ko beherakada nominala izan zuten EAEn 2013an, urte osoa kontuan hartuta. Kopuru errealetan, merkataritzak, oro har, %4,0 egin zuen behera. Bestalde, 2014ko lehenengo hiruhilekoan, merkataritzako salmenta-indizeak %1,8 egin zuen behera. Merkataritzan nabarmendu ziren motordun ibilgailuen salmentaren eta konponketaren emaitza onak, %8,1eko igoera nominala izan baitzuten. Txikizkako merkataritzak %1,1eko beherakada izan zuen, eta handizkako merkataritzak %4,3koa.

[Ikus gehiago: 2013ko balantzea]

[Ikus gehiago: 2014ko 1. hiruhilekoa]

El índice de ventas del comercio descendió un 2,6% en 2013 y un 1,8% en el primer trimestre de 2014 en la C.A. de Euskadi

Las ventas del comercio, que aparece como una desagregación sectorial del Índice de ventas del sector Servicios, registraron un descenso nominal acumulado del 2,6% en el conjunto de 2013 en la C.A. de Euskadi. En términos reales, el conjunto del comercio bajó un 4,0%. Por otra parte, en el primer trimestre de 2014, el índice de ventas del comercio bajó un 1,8% en términos nominales. Dentro del comercio destacó positivamente la venta y reparación de vehículos de motor, que registró un ascenso nominal del 8,1%. El comercio al por menor presentó una caída del 1,1% y en el comercio al por mayor el descenso fue del 4,3%.

[Ver más: Balance de 2013]

[Ver más: 1er. trim. de 2014]

Euskal Autonomia Erkidegoko 42.885 merkataritza-establezimenduek 131.102 enplegu sortzen dituzte merkataritza-sektorean

Foto 1

Eustatek landutako “Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda” izeneko estatistika-eragiketan jasotako datuek adierazten dute 2013ko urtarrilaren 1ean Euskal Autonomia Erkidegoan 42.885 merkataritza-establezimendu zeudela eta establezimendu horiek 131.102 lanpostu sortu zituztela. Horietatik, 22.666 establezimendu Bizkaikoak ziren, 14.653 Gipuzkoakoak eta 5.566 Arabakoak. Txikizkako merkataritza-establezimenduei dagokienez, data horretan bertan horrelako 26.261 establezimendu zeuden Euskal Autonomia Erkidegoan, 3.269 Araban, 13.909 Bizkaian eta 9.083 Gipuzkoan.

Los 42.885 establecimientos comerciales que existen en la C.A. de Euskadi generan 131.102 empleos en el sector

Los datos recogidos en la operación estadística denominada "Directorio de Actividades Económicas", elaborados por Eustat, indican que el 1 de enero de 2013 existían en la C.A. de Euskadi un total de 42.885 establecimientos comerciales que generaron 131.102 puestos de trabajo. De ellos, 22.666 establecimientos correspondían a Bizkaia, 14.653 a Gipuzkoa y 5.566 a Álava. En relación con los establecimientos de comercio minorista, éstos ascendían en esa misma fecha a 26.261 en la C.A. de Eskadi, de los que Álava contaba con 3.269 comercios minoristas, Bizkaia con 13.909 y Gipuzkoa con 9.083.

Adierazle nagusiak
BPG (2014ko 1. hiruhil.) 0,4%
Jarduera tasa (2014ko 2. hiruhil.) 57,3%
Langabezia-tasa (2014ko 2. hiruhil.) 15,0%
KPI (2014ko ekaina) 0,5%
IPI (2014ko maiatza) 1,2%
Interneteko erabiltzaileak (2014) 67,9%
 
Principales Indicadores
PIB 1er. trim. 2014 0,4%
Actividad 2º. trim. 2014 57,3%
Paro 2º. trim. 2014 15,0%
IPC 06-2014 0,5%
IPI 05-2014 1,2%
Usuarios Internet 2014 67,9%
 

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Ari diren Inkestak

Eustaten webeko Ari diren Inkestak Ari diren Inkestak atalean informazio erabilgarria dago inkestaren bat erantzun behar dutenentzat. Taula batean orain ari diren Eustaten inkesta guztiak jasotzen dira eta haiei buruzko informazio garrantzitsua. Eustatek igorritako eskutitza jaso baduzu, non esaten zaizun gure inkestaren bateko laginaren parte zarela, eta galdezka (derrigor egin behar dut?, nire datuak seguru daude? … ) hasiz gero, hemen izango dituzu erantzunak edo kontuak argituko dizkizun kontakturen bat. Baita ere, erantzuteko zenbait aukera eskaintzen dira.


Encuestas en Curso

En el apartado Encuestas en Curso de la web de Eustat se agrupa toda la información de utilidad para quienes deban responder a alguna de sus encuestas. El apartado incluye una tabla donde están recogidas todas las encuestas de Eustat que están actualmente en curso e información importante acerca de ellas. Si ha recibido una carta remitida por Eustat comunicándole que forma parte de la muestra de alguna de sus encuestas y le asaltan dudas del tipo ¿es obligatorio responder?, ¿mis datos están seguros?, en este apartado encontrará las respuestas o el contacto que le resolverá todas estas cuestiones. Así mismo, se ofrecen diversas alternativas para responder a las diferentes encuestas.

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

EUSTAT, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

E-mail: servicioprensa@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias