Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

Mikrodatuen fitxategiak

Ficheros de Microdatos

2013

Eustatek inkesta berriak ekarri ditu Mikrodatuen fitxategietara

Foto 1

Mikrodatuen fitxategietan Eustatek egindako inkesten norbanakoaren erregistro mailako informazioa dago. Fitxategi hauek, -behar bezala babestuek- balio erantsia ematen diote estatistika-erabiltzaileari; izan ere, taula, argitalpen, txosten bidezko hedapen estandarrak ezin ahalbidetzen dituen datu ustiapen eta analisiak burutzeko modua ematen baitute. Berriki bi inkesta berri gehitu dira: Lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteari buruzko inkesta eta Informazio gizartearen inkesta-enpresak. Gainera, lehendik baziren inkesten argitaraldi berriak egin dira.

Eustat incorpora nuevas encuestas en su apartado Ficheros de Microdatos

En este apartado se puede acceder a los ficheros de microdatos, los cuales contienen información a nivel de registro individual de las encuestas que realiza Eustat. Estos ficheros, debidamente protegidos, aportan un valor añadido para la persona usuaria de la estadística, permitiéndole realizar explotaciones y análisis de datos que la difusión estándar en forme de tablas, publicaciones e informes, no puede abarcar. Recientemente se han incorporado dos nuevas encuestas a las ya existentes: Conciliación de la vida laboral y familiar y Encuesta de la Sociedad de la Información - Empresas. Además, se han realizado nuevas ediciones de las encuestas ya existentes.

Estatistika informazioaren eskariek zerbitzu espezifikoa dute Eustaten webean

Foto 1

Eustaten Informazio Zerbitzuaren eginkizuna da, azkar eta eraginkortasunez, hiritarrek, enpresek, administrazio publikoek, eragile ekonomiko eta sozialek, unibertsitateek eta abarrek egindako estatistika informazioaren eskariei erantzutea. Interes berezikoak dira: Kontsulta Azkarren Zerbitzua, zeinak momentuan bertan erantzuten duen telefono, fax, posta arrunta edo e-mailez, eta Neurrira egindako Estatistika Informazioaren Eskarien Zerbitzua, zeinak erabiltzailearen “neurrira” ustiatzen dituen Eustaten estatistikak.

[Ikus gehiago: Informazio zerbitzuak]

Las peticiones de información estadística cuentan con un servicio específico en la web de Eustat

El Servicio de Información de Eustat tiene como finalidad satisfacer, con rapidez y eficacia, las peticiones de información estadística que realizan los ciudadanos y ciudadanas, empresas, administraciones públicas, agentes económicos y sociales, universidades, etc. En concreto, son de especial interés el Servicio de Consultas Rápidas que proporciona atención inmediata por teléfono, fax, correo ordinario o correo electrónico (e-mail), y también el Servicio de Peticiones de Información Estadística a Medida, que incluye explotaciones "a medida" de cada peticionario de todas las estadísticas realizadas por Eustat.

[Ver más: Servicios de Información]

Eustaten Aurkezpen Zerbitzuaren bidez estatistika ofiziala hurbildu egiten zaio euskal gizarteari

Foto 1

Eustatek haren Kanporako Aurkezpen Zerbitzuaren bidez hurbildu egiten du estatistika ofiziala gizartera, horrela betez Euskal AEko hiritarren eta eragile ekonomiko eta sozialen beharrak. Zerbitzu hau unibertsitate munduarentzako izan daiteke bereziki interesgarria, izan ere sakon eta modu presentzialean ematen du Eustaten zerbitzuen eta garatutako estatistika jardueraren berri. Aurkezpenaren batez besteko iraupena 1-2 ordu dira, 10 pertsona baino gehiagoko taldeentzat eta eskatzaileak aurrez aukeratutako tokian.

[Ikus gehiago: Aurkezpen zerbitzua]

El Servicio de Presentaciones de Eustat al exterior permite acercar la estadística oficial a la sociedad vasca

Eustat desarrolla con su Servicio de Presentaciones al exterior una vía diferente de acercamiento de la estadística oficial a la sociedad y cumple así con su vocación de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y de los agentes económicos y sociales en materia estadística. Este servicio puede ser especialmente interesante para el mundo universitario, puesto que permite conocer en profundidad y de forma presencial todos los servicios que ofrece Eustat, así como la actividad estadística que desarrolla. La duración de cada presentación es de 1 a 2 horas y se realiza a grupos de más de 10 personas en el lugar elegido previamente por el solicitante.

[Ver más: Servicio de Presentaciones]

Eustati buruz / Acerca de Eustat

Foto de Acerca

Datu Bankua / Banco de Datos

2003tik interesdunei denboran zehar egin diren estatistika-eragiketetarako sarbidea berehala izatea ahalbidetzen dien erreminta bat dauka Eustatek bere web-orrian. Erreminta hori Serie Historikoen Datu Bankua da. Eustaten estatistiken datu historikoak eskaintzeaz gain, etengabe eguneratzen da.

Desde 2003 Eustat cuenta en su Web con una herramienta que permite a todas las personas interesadas acceder de forma inmediata a datos a lo largo del tiempo de las distintas operaciones estadísticas realizadas. Se trata del Banco de Datos de Series Históricas el cual, además de ofrecer los datos históricos de las estadísticas de Eustat, se actualiza permanentemente.

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

Eustat, Instituto Vasco de Estadística

E-mail: informacion@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias