Buletina ondo ikusten ez baduzu, sakatu hemen / Si no visualiza correctamente el boletín pulse aquí
Logo Eustat

Eustaten web orria / Página web de Eustat

2017

Eustatek web orria berritu du; diseinuaren azken joerekin, erakargarritasuna eta erabilgarritasuna bilatu dira

Foto 1

Eustatek web orria oraintxe berritu du. Lehengo bertsioko eduki berberetara sartu ahal izango da, modu aiseago eta bisualki erakargarriagoz.

Ezaugarri nagusia diseinu moldagarria da. Behar bezala ikusten da edozein euskarritan: PC, tabletak, mugikorrak, e.a.

Diseinuak edukien banaketa espazial zabala ahalbidetzen du, irakurgarritasuna erraztuz. Ondorioz, diseinu grafikoak arin eta argiak dira.

Edukiak birbanatu egin dira, gertuenekoa lehenetsiz. Aurrena, oinarrizko sei datu, azken nobedadeak, Agenda, zeinari esker eragiketen zabalkunde egutegia jakin daitekeen urtean zehar.

Aribideko inkestak ere hortxe ditugu; galdetegien bidezko informazioa lortzen den pertsona, enpresa eta instituzioetarako.

Hurrengo blokea Eustatek eta Gobernuko sailek ekoitzitako estatistika eragiketa ofizialak jasotzen ditu. Hurbilketa hirukoitza da: Gaika, eragiketa edo koiunturaren arabera; azken hau hilero edo hiruhilero ekoitzitako eragiketen multzoa.

Ondoren baliabide estatistikoak, informaziora iristeko osagarri, esaterako Datu bankua, Udal informazioa, Emakume eta gizonen arteko berdintasun atala, LURDATA, alegia GIS bidezko datu kontsulta.

Beste atal handi bat Komunikazioa da (Prentsa, Informazioa, Kexa eta iradokizunak).

Dokumentazioak, Zerbitzuek, Eskola webak, espazioa dute web berrian.

Eustaten produktu estatistiko guztiak pantaila berean agertzen dira, nabigazioa asko erraztuz.

Prentsa–oharrak eta taulak birmodelatu egin dira irakurgarritasuna errazteko; gainera produktu-fitxa bat sortu da zeinak ahalbidetzen duen berauen katalogazio eta identifikazio zuzena. Fitxa hau egokitzen da OPEN DATA ereduen eskakizunetara.

Eustat renueva su página web e incorpora las últimas tendencias de diseño para hacerla más atractiva y útil

Foto 1

Eustat ha renovado recientemente su página web. Con ello se puede acceder a los mismos contenidos de la versión anterior pero de forma más sencilla y atractiva visualmente.

La principal característica de la nueva web de Eustat es su diseño adaptable. Esta tecnología permite que se obtenga una visualización adecuada en cualquier dispositivo que se utilice: PC, tabletas, teléfonos móviles, etcétera.

Este diseño conlleva además una amplia distribución espacial de los contenidos, de modo que se asegura su legibilidad. Como resultado los diseños gráficos ganan en ligereza y claridad.

En la nueva web se han redistribuido los contenidos priorizando lo más inmediato. Así, en primer lugar se ha ubicado un conjunto de seis datos básicos, un apartado que recoge las últimas novedades y la Agenda, la cual permite conocer el calendario de difusión de cada una de las operaciones estadísticas de Eustat a lo largo del año.

También se encuentra la entrada al apartado Encuestas en curso, destinado a aquellas personas, empresas e instituciones a las que Eustat se dirige para recoger información a través de los correspondientes cuestionarios.

El siguiente bloque lo conforma el núcleo de toda la información que se publica como resultado de las operaciones estadísticas oficiales producidas por Eustat y los Departamentos del Gobierno. Hay una triple aproximación: por temas, por operación estadística o por coyuntura, siendo esta última el conjunto de operaciones que producen resultados mensuales o trimestrales.

Posteriormente se encuentra una serie de Recursos estadísticos que incorporan visiones complementarias para acceder a la información estadística, tales como el Banco de datos, Información municipal, el apartado de Igualdad de mujeres y hombres o LURDATA, la aplicación de consulta de datos a través de GIS.

A continuación se ubica un gran apartado dedicado a Comunicación, que engloba el Servicio de prensa, el Servicio de información y las Quejas y sugerencias.

Finalmente, Documentación, Servicios, y Otros apartados como la Web escolar también cuentan con su espacio en la nueva web.

Hay que destacar que todos los productos estadísticos relacionados con cada una de las operaciones que Eustat difunde están disponibles en la misma pantalla, lo que facilita considerablemente la navegación entre los distintos elementos.

En cuanto a los contenidos propiamente dichos, se han rediseñado las notas de prensa y las tablas para mejorar su legibilidad y además se ha creado una ficha de producto que permite la correcta catalogación e identificación de estos elementos de difusión de una operación estadística. Esta ficha se ajusta a los requerimientos de los modelos de OPEN DATA.

Zabaldu newsletter hau zerbitzu hauetan:
Comparta esta newsletter en:Hemen ere jarrai gaitzazu:
Síganos también en:
TwitterTwitter y FacebookFacebook

 

EUSTAT, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

E-mail: Berriak@eustat.eus

Tel: (+34) 945 01 75 17

Faxa / Fax: (+34) 945 01 75 01

Eustaten hurrengo buletinak jaso nahi ez badituzu, sakatu hemen

Para darse de baja de los futuros boletines de Eustat, por favor pulse aquí

Iradokizunen postontzia / Buzón sugerencias