Establezimendu turistiko hartzaileen inkesta

HomeProduktuak eragiketen araberaEstablezimendu turistiko hartzaileen inkesta
Descripción de la operación
Descripción de la operación
 

Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkestak honako hotel-establezimendu hauetako okupazioari buruzko estatistika-informazioa eskaintzen du: EAEko hotelak, ostatuak eta landetxeak (nekazaritza-turismoko establezimenduak eta landetxeak) eta apartamentu turistikoak. Inkestaren bidez aldagai nagusi hauek lortzen dira: bidaiarien kopurua, igarotako gauen kopurua, batez besteko egonaldia eta okupazio-maila, plazak eta logelak kontuan hartuta.

Emaitzak, oro har, lurralde historikoetakoak izaten dira, baina aldagai batzuetan beste lurralde-eremu txikiagoetako (eremu geografikoak) datuak ere ateratzen dira.

Azken prentsa oharrak
Icalendar Rss
 
Azken eguneratzea > 2019/10/25
Hurrengo eguneratzea: > 2019/11/21
 
 

Plaza-kopuruaren arabera (Iraila 2019)

67,3 

Urte arteko aldakuntza

1,0 

 
 

 
Estatistika taulak
GUZTIZKOAK
Hilekoak
Sarrerak, gaualdiak, batez besteko egonaldia eta plazakako okupazioa Euskal AEko establezimendu turistiko hartzaileetan, jatorriaren eta lurraldearen arabera. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Sarrerak eta gaualdiak Euskal AEko establezimendu turistiko hartzaileetan, jatorriaren eta lurraldearen arabera. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Euskal AEko establezimendu turistiko hartzaileetan eskainitako plazak, hilaren eta urtearen arabera, lurraldeari jarraiki. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Urterokoak
Sarrerak, gaualdiak, batez besteko egonaldia eta plazakako okupazioa Euskal AEko establezimendu turistiko hartzaileetan, lurraldearen eta jatorriaren arabera. 2018 (2019/01/25)2019/01/25
Sarrerak eta gaualdiak Euskal AEko establezimendu turistiko hartzaileetan, jatorriaren eta lurraldearen arabera. 2018 (2019/01/25)2019/01/25
Sarrerak, gaualdiak, batez besteko egonaldia eta plazakako okupazioa Euskal AEko establezimendu turistiko hartzaileetan, lurraldearen eta jatorriaren arabera. Aste Santua (1). 2019 (2019/05/24)2019/05/24
HOTEL ESTABLEZIMENDUAK
Hilekoak
Euskal AEko hotel-establezimenduetako sarrerak, hauek igarotako gauak eta okupazio-mailak; bidaiarien jatorria, eremu geografikoa. Aste santua(*). Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko hotel-establezimenduetako sarrerak, hauek igarotako gauak eta okupazio-mailak; bidaiarien jatorria, eremu geografikoa eta asteko eguna kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko hotel-establezimenduetako sarrerak, hauek igarotako gauak, batez besteko egonaldia eta okupazio-mailak; lurralde historikoa eta kategoria kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko hotel-establezimenduetako sarrerak eta hauek igarotako gauak; lurralde historikoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko hotel-establezimenduetako batez besteko egonaldia eta okupazio-mailak; lurralde historikoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEn irekita dauden hotel-establezimenduak eta horietan eskainitako plazen kopurua; lurralde historikoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Sarrerak Euskal AEko hotel-establezimenduetan; jatorriko autonomia-erkidegoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko hotel-establezimenduetan igarotako gauak; jatorriko autonomia-erkidegoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Sarrerak Euskal AEko hotel-establezimenduetan; jatorriko herrialdea, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko hotel-establezimenduetan igarotako gauak; jatorriko herrialdea, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko hotel-establezimenduetako langileak; lurralde historikoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Hileko batez besteko tarifa (ADR) eta eguneko diru-sarrerak gela eskuragarriko (RevPar) Euskal AEko hotel-establezimenduetan, lurralde eta kategoriaren arabera (euroetan). Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Hileko batez besteko tarifa (ADR) eta eguneko diru-sarrerak hileko gela eskuragarriko (RevPar) Euskal AEko hotel-establezimenduetan, lurralde eta zona geografikoaren arabera (euroetan). Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Urtekoak
Euskal AEko hotel-establezimenduetako sarrerak, hauek igarotako gauak eta okupazio-mailak, jatorriari eta eremu geografikoari jarraiki. Aste Santua (*). 2019 (2019/05/22)2019/05/22
Euskal AEko hotel-establezimenduetako sarrerak, hauek igarotako gauak eta okupazio-mailak; bidaiarien jatorria, eremu geografikoa. Aste santua(*). 2018 (2019/01/22)2019/01/22
Sarrerak eta gaualdiak Euskal AEko hotel-establezimenduetan, jatorri eta lurralde historikoa arabera. 2018 (2019/01/22)2019/01/22
Hileko batez besteko tarifa (ADR) eta eguneko diru-sarrerak gela eskuragarriko (RevPar) Euskal AEko hotel-establezimenduetan, lurralde eta kategoriaren arabera (euroetan). 2018 (2019/01/22)2019/01/22
Hileko batez besteko tarifa (ADR) eta eguneko diru-sarrerak hileko gela eskuragarriko (RevPar) Euskal AEko hotel-establezimenduetan, lurralde eta zona geografikoaren arabera (euroetan). 2017 (2018/01/22)2018/01/22
LANDETXEAK
Hilekoak
Euskal AEko landetxeetako sarrerak, hauek igarotako gauak, batez besteko egonaldia eta okupazio-mailak; bidaiarien jatorria eta eremu geografikoa kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko landetxeetako sarrerak, hauek igarotako gauak eta okupazio-mailak; bidaiarien jatorria, eremu geografikoa eta asteko eguna kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko landetxeetako sarrerak eta hauek igarotako gauak; lurralde historikoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko landetxeetako batez besteko egonaldia eta okupazio-mailak; lurralde historikoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEn irekita dauden landetxeak eta horietan eskainitako plazen kopurua; lurralde historikoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Sarrerak Euskal AEko landetxeetan; jatorriko autonomia-erkidegoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko landetxeetan igarotako gauak; jatorriko autonomia-erkidegoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Sarrerak Euskal AEko landetxeetan; jatorriko herrialdea, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Bidaiariek Euskal AEko landetxeetan igarotako gauak; jatorriko herrialdea, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Euskal AEko landetxeetako langileak; lurralde historikoa, hilabetea eta urtea kontuan hartuta. Iraila 2019 (2019/10/22)2019/10/22
Urtekoak
Euskal AEko landetxeetako sarrerak, hauek igarotako gauak eta okupazio-mailak, jatorriari eta eremu geografikoari jarraiki. Aste Santua (*). 2019 (2019/05/22)2019/05/22
Euskal AEko landetxeetako sarrerak, hauek igarotako gauak, batez besteko egonaldia eta okupazio-mailak; bidaiarien jatorria eta eremu geografikoa kontuan hartuta. 2018 (2019/01/22)2019/01/22
Sarrerak eta gaualdiak Euskal AEko landetxeetan, jatorri eta lurralde historikoaren arabera. 2018 (2019/01/22)2019/01/22
APARTAMENTU TURISTIKOAK
Hilekoak
Sarrerak, gaualdiak, batez besteko egonaldia eta okupazio graduak Euskal AEko apartamentu turistikoetan, jatorriaren eta lurraldearen arabera. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Sarrerak, gaualdiak, batez besteko egonaldia eta okupazio graduak Euskal AEko apartamentu turistikoetan, jatorriaren eta lurraldearen arabera, asteko egunari jarraiki. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Sarrerak eta gaualdiak Euskal AEko apartamentu turistikoetan, hilaren eta urtearen arabera, lurraldeari jarraiki. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Batez besteko egonaldia eta okupazio graduak Euskal AEko apartamentu turistikoetan, hilaren eta urtearen arabera, lurraldeari jarraiki. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Euskal AEko apartamentu turistikoetako establezimendu ireki eta eskainitako plazak, hilaren eta urtearen arabera, lurraldeari jarraiki. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Euskal AEko apartamentu turistikoetako sarrerak, hilaren eta urteen arabera, jatorri erkidegoari jarraiki. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Euskal AEko apartamentu turistikoetako gaualdiak, hilaren eta urteen arabera, jatorri erkidegoari jarraiki. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
Euskal AEko apartamentu turistikoetan enplegatutako langileak, hilaren eta urtearen arabera, lurraldeari jarraiki. Iraila 2019 (2019/10/25)2019/10/25
URTEKOAK
Euskal AEko apartamentu turistikoetako sarrerak, hauek igarotako gauak eta okupazio-mailak, jatorriari eta lurralde historikoari jarraiki. Aste Santua (*). 2019 (2019/05/24)2019/05/24
Sarrerak, gaualdiak, batez besteko egonaldia eta okupazio graduak Euskal AEko apartamentu turistikoetan, jatorriaren eta lurraldearen arabera. 2018 (2019/01/25)2019/01/25
Sarrerak eta gaualdiak Euskal AEko apartamentu turistikoetan, jatorriaren eta lurraldearen arabera . 2018 (2019/01/25)2019/01/25
 
Zuhaitz
Zuhaitz
Produktu estatistiko gehiago
Produktu estatistiko gehiago
 
Euskera
Eragiketaren datuak
Eragiketaren datuak
Eragiketa kodea : 
132680
Periodikotasuna : 
Hilekoa
Denbora arloa : 
2019KO IRAILA
Eguneratze data : 
2019/10/25
Hurrengo eguneratzea : 
2019/11/21
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Lizentzia : 
Creative Commons
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali