Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika

HomeProduktuak eragiketen araberaBiztanleriaren eta etxebizitzen estatistika
Descripción de la operación
Descripción de la operación
 

Euskal AEko biztanleriaren eta familien gaineko ezagutzak eta kuantifikazioak zenbait estatistika-iturri behar dituzte. Alde batetik, biztanleria eta familia kopurua hamar urtean behin kalkulatu dira, eta Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua erabili da horretarako. Horrez gain, zentsuen arteko aldian Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika (BEE) erabili da. Bestetik, udaleko informazio demografikoa Udal Biztanleriaren Eguneratzeari esker (UBE) gaurkotzen da, Biztanleen Udal Erroldako administrazio-erregistroak iturri nagusitzat hartuz.

Azken prentsa-oharra
Erreferentziako aldia > 2016
Azken eguneratzea > 2019/03/14
 
 

 
Estatistika taulak
Biztanleria
Euskal AEko biztanleria jaiotze urteari jarraiki, Lurralde Historiko eta sexuaren arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen eta jaiolekuaren arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, adin-talde handien eta sexuaren arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen eta naziotasunaren araberako herrialde-taldeen arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, sexuaren eta biztanleria-dentsitatearen arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, zentsuaren dataren eta zentsu-bitarteko tasaren arabera. 1986-2016 (2017/11/29)2017/11/29
Arabako biztanleria barruti eta zentsu-sekzioen arabera, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Bizkaiko biztanleria barruti eta zentsu-sekzioen arabera, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Gipuzkoako biztanleria barruti eta zentsu-sekzioen arabera, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Biztanleria Arabako biztanleria-entitateka, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Biztanleria Bizkaiko biztanleria-entitateka, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Biztanleria Gipuzkoako biztanleria-entitateka, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2016/11/1 (2017/11/29)2017/11/29
Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, zentsuaren dataren eta zentsu-bitarteko tasaren arabera. 1986-2016 (2017/11/29)2017/11/29
Jarduera
Euskal AEko biztanleria, jarduerarekiko erlazioaren arabera, lurralde-eremuei jarraiki. 2016/11/01 (2018/06/29)2018/06/29
Euskal AEko biztanleria, jarduerarekiko erlazioaren arabera, lurralde-eremuei eta sexuari jarraiki. 2016/11/01 (2018/06/29)2018/06/29
Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleria landuna, lurralde-eremuka ekonomi sektoreen arabera. 2016/11/01 (2018/06/29)2018/06/29
Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko atzerritarrak, jarduerarekiko harremanaren, naziotasun-kontinentearen eta sexuaren arabera. 2016/11/01 (2018/06/29)2018/06/29
Biztanleria Arabako biztanleria-entitateka, jarduerarekiko harremanaren arabera. 2016/11/ 01 (2018/06/29)2018/06/29
Biztanleria Bizkaiko biztanleria-entitateka, jarduerarekiko harremanaren arabera. 2016/11/ 01 (2018/06/29)2018/06/29
Biztanleria Gipuzkoako biztanleria-entitateka, jarduerarekiko harremanaren arabera. 2016/11/ 01 (2018/06/29)2018/06/29
Euskal AEko biztanleak, 10.000 biztanle baino gehiagoko auzoen arabera, jarduerarekiko harremanari jarraiki. 2016/11/01 (2018/06/29)2018/06/29
Hezkuntza
10 urteko eta gehiagoko Euskal AEko biztanleak, lurralde-eremua eta ikasketa-maila aintzat hartuta. 2016/11/01 (2018/11/30)2018/11/30
10 urteko eta gehiagoko Euskal AEko biztanleak, ikasketa-maila eta adina aintzat hartuta, sexuaren arabera. 2016/11/01 (2018/11/30)2018/11/30
Ikasleak ez diren 10 urteko eta gehiagoko Euskal AEko biztanleak, lurralde-eremua eta egindako ikasketak aintzat hartuta. 2016/11/01 (2018/11/30)2018/11/30
Behintzat bigarren mailako ikasketak gainditu dituzten 20-24 urte bitarteko biztanleriaren tasa. 2007-2018 (2019/09/12)2019/09/12
Behintzat bigarren mailako ikasketak gainditu dituzten 20-24 urte bitarteko biztanleriaren tasa. Emakumezkoak. 2007-2018 (2019/09/12)2019/09/12
Behintzat bigarren mailako ikasketak gainditu dituzten 20-24 urte bitarteko biztanleriaren tasa. Gizonezkoak. 2007-2018 (2019/09/12)2019/09/12
Biztanleria Arabako biztanleria-entitateka, eskolatze-mailaren arabera. 2016/11/01 (2018/11/30)2018/11/30
Biztanleria Bizkaiko biztanleria-entitateka, eskolatze-mailaren arabera. 2016/11/01 (2018/11/30)2018/11/30
Biztanleria Gipuzkoako biztanleria-entitateka, eskolatze-mailaren arabera. 2016/11/01 (2018/06/29)2018/06/29
Euskal AEko biztanleak, 10.000 biztanle baino gehiagoko auzoen arabera, eskolatze-mailaren arabera. 2016/01/01 (2018/11/30)2018/11/30
16 urteko eta gehiagoko Euskal AEko biztanleak titulazio-mailari eta adinari jarraiki, jarduerarekiko harremanaren eta sexuaren arabera. 2016/11/01 (2018/11/30)2018/11/30
10 urteko eta gehiagoko Euskal AEko biztanleen analfabetismo tasa, adina aintzat hartuta, sexuaren arabera. 2016/11/01 (2018/11/30)2018/11/30
Euskara
Euskal AEko 2 urteko eta gehiagoko biztanleria, euskara-maila orokorraren, lurralde historikoaren eta urtearen arabera. 1996-2016 (2018/03/20)2018/03/20
Euskal AEko 2 urteko eta gehiagoko biztanleria, lurralde-eremuaren eta euskara-maila orokorraren arabera. 2016 (2018/03/20)2018/03/20
Euskal AEko 2 urteko eta gehiagoko biztanleria, lurralde historikoaren, adinaren, euskara-maila orokorraren eta sexuaren arabera. 2016 (2018/03/20)2018/03/20
Euskal AEko urte 2ko eta gehiagoko biztanleak egoitza duten udalerriaren (>=40.000 bizt.) eta adinaren arabera; euskara-maila orokorra kontuan hartuta. 2016 (2018/03/20)2018/03/20
Euskal AEko urte 2ko eta gehiagoko biztanleak jaioterriaren eta euskara-maila orokorraren arabera; lurralde historikoa eta sexua kontuan hartuta. 2016 (2018/03/20)2018/03/20
Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuaren, ama-hizkuntzaren eta etxean hitz egiten den hizkuntzaren arabera. 2016 (2018/03/20)2018/03/20
Euskal AEko biztanleria, biziterriari jarraiki, sexuaren eta etxean hitzegindako hizkuntzaren arabera. 2016 (2018/03/20)2018/03/20
Euskal AEko biztanleak jaioterriaren eta etxean hitz egiten duten hizkuntzaren arabera; lurralde historikoa eta sexua kontuan hartuta. 2016 (2018/03/20)2018/03/20
Euskal AEko urte 2ko eta gehiagoko biztanleak etxean hitz egindako hizkuntzaren eta euskara-maila orokorraren arabera; lurralde historikoa eta sexua kontuan hartuta. 2016 (2018/03/20)2018/03/20
EAEko urte 2ko eta gehiagoko biztanleak etxean hitz egindako hizkuntzaren eta adinaren arabera; lurralde historikoa eta euskara-maila orokorra kontuan hartuta. 2016 (2018/03/20)2018/03/20
Migrazio mugimenduak
Euskal AEko biztanleria bizileku-udalerrira iritsitako urtearen arabera lurralde historikoari eta sexuari jarraiki. 2016 (2018/04/04)2018/04/04
Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, migrazioarekiko erlazioaren eta sexuaren arabera. 2016 (2018/04/04)2018/04/04
Euskal AEko etorkinak, jatorri-probintziaren eta sexuaren arabera. 2016 (2018/04/04)2018/04/04
Euskal AEko etorkinak, oraingo bizileku-udalerrira iritsitako urtearen, jatorri-erkidegoaren, lurraldearen eta sexuaren arabera. 2016 (2018/04/04)2018/04/04
Etxebizitza
Euskal AEko etxebizitzak, lurralde-eremuka eta motaren arabera. 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Euskal AEko etxebizitza familiarrak, lurralde-eremuaren arabera egitura-ezaugarriei jarraiki. 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Euskal AEko famili etxebizitza nagusiak, lurralde-eremuen, ekipamenduen arabera (%). 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Euskal AEko familia etxebizitza nagusiak, lurraldeen arabera, edukitze-erregimenari jarraiki (%). 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Euskal AEko familia etxebizitza nagusiak, lurralde-eremuaren eta egoiliar kopuruaren arabera. 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Arabako etxebizitzak biztanle-entitateen arabera, familia etxebizitza nagusien mota eta ezaugarrien arabera. 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Bizkaiko etxebizitzak biztanle-entitateen arabera, familia etxebizitza nagusien mota eta ezaugarrien arabera. 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Gipuzkoako etxebizitzak biztanle-entitateen arabera, familia etxebizitza nagusien mota eta ezaugarrien arabera. 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Euskal AEko 10.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietako auzoetako etxebizitzak, familia etxebizitza nagusien mota eta ezaugarrien arabera. 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Eraikinak
Euskal AEko etxebizitza-eraikinak, lurralde-arlo eta eraikina egin zen urtearen arabera. 2016/11/01 (2018/10/05)2018/10/05
Mugikortasuna
Euskal Aeko 16 urte eta gehiagoko biztanleria okupatua lurralde eremuaren arabera, lantokiari jarraiki (%) (2019/02/08)2019/02/08
Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleria landuna lantokiari eta sektore ekonomikoari jarraiki, sexuaren arabera. 2016 (2019/02/08)2019/02/08
 
Zuhaitz
Zuhaitz
Produktu estatistiko gehiago
Produktu estatistiko gehiago
 
Produktu estatistiko gehiago
Produktu estatistiko gehiago

Datuak

Estatistika taulak

Grafiko interaktiboak

Mikrodatuak

Metadatuak

Galdesortak

Informazio gehigarri

Egutegia

Euskera
Eragiketaren datuak
Eragiketaren datuak
Eragiketa kodea : 
010123
Periodikotasuna : 
Bost urtekoa
Denbora arloa : 
2016
Eguneratze data : 
2019/03/14
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Lizentzia : 
Creative Commons
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali