e-Administrazioa

HomeProduktuak gaikae-Administrazioa
Descripción del tema
Descripción del tema
 

Informazioaren Gizartearen Inkesta Administrazioan –IGI-Administrazioa– izenekoak aldian behingo informazioa ematen du Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien –IKT– ezarpenari buruz Administrazio Publikoen establezimenduetan Euskal AEn. Halaber, aditzera ematen da zer erabilera egiten duten Euskal AEko enpresek Administrazio Publikoek eskaintzen dituzten zerbitzu elektronikoena.

Azken prentsa-oharra
Erreferentziako aldia > 2018
Azken eguneratzea > 2018/11/23
 

 
Estatistika taulak
Informazioaren gizartea Administrazio Publikoan
IKT ekipamenduak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Sare ekipamenduak eta elkartruke elektronikoak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Segurtasun informatikoa Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, enplegu geruzaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Informazioa kudeatzeko sistemak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, enplegu geruzaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Kode irekidun programa informatikoak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, enplegu geruzaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Internet sarbide mota Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Web hizkuntzak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Web prestazioak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Merkataritza elektronikoa Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). 2017 (2018/11/23)2018/11/23
Eskaintza publiko elektronikoa erakunde publikoaren mota, udalerri-tamaina eta eskualdea kontuan hartuta, unitate-motaren arabera. Euskal AE . 2016 (2018/12/28)2018/12/28
Eskaintza publiko elektronikoa erakunde publikoaren mota, udalerri-tamaina eta eskualdea kontuan hartuta eremu funtzionalaren arabera. Euskal AE. 2016 (2018/12/28)2018/12/28
Prozedurak eta izapideak prozedura-mota kontuan hartuta erakunde publikoaren motaren arabera. Euskal AE. 2016 (2018/12/28)2018/12/28
Eskaintza publiko elektronikoa erakunde publikoaren mota, udalerri-tamaina eta eskualdea kontuan hartuta, teleizapidetze-maila arabera(*). Euskal AE. 2016 (2018/12/28)2018/12/28
Eskaintza publiko elektronikoa erakunde publikoaren mota, udalerri-tamaina eta eskualdea kontuan hartuta, eremu funtzionala arabera. Euskal AE. 2016 (2018/12/28)2018/12/28
Administrazio publikoekiko Internet darabilten enpresak
Euskal AEko establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, lurralde historiko, jarduera-sektore eta tamainaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Euskal AEn Internet duten establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, lurralde, jarduera-sektore eta tamainaren arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Euskal AEko establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, izapidearen arabera, lurralde, jarduera-sektore eta tamainari jarraiki (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Euskal AEn Internet duten establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, izapidearen, lurralde, jarduera-sektore eta tamainaren eta arabera (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Euskal AEko establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, izapidearen tamainaren eta motaren arabera, izapidetzen den administrazioari jarraiki (%). 2018 (2018/11/23)2018/11/23
Herri Administrazioarekiko izapide elektronikoak, Euskal AEn Internet duten establezimenduetan, izapidearen tamainaren eta motaren arabera, izapidetzen den administrazioari jarraiki. 2018 (2018/11/23)2018/11/23
E-administrazioaren barometroa
Euskal AE Administrazio Elektronikoa erabili duten establezimenduak urtearen arabera (*) (Abs. eta %). 2000-2017 (2019/01/31)2019/01/31
Euskal AEn administrazio elektronikoa erabili duten 10 edo lanpostu gehiagoko establezimenduak urtearen arabera (*) (Abs. eta %). 2000-2017 (2019/01/31)2019/01/31
Euskal AEn administrazio elektronikoa erabili duten lehen sektoreko establezimenduak urtearen arabera. (Abs. eta %). 2003-2015 (2018/02/09)2018/02/09
Euskal AEn administrazio elektronikoa erabili duten lehen sektoreko 10 edo lanpostu gehiagoko establezimenduak urtearen arabera (Abs. eta %). 2003-2015 (2018/02/09)2018/02/09
16-74 urte bitarteko biztanleria Euskal AEn administrazio elektronikoa (*) erabili duena azken 12 hilabeteetan (***), sexuaren arabera (Milakoak eta %) (**). 2003-2018 (2019/01/31)2019/01/31
16 eta 74 urte arteko biztanleek bisitatutako azken WEB guneen eta WEB gune publikoen aipamenak guztira (*). Euskal AE. (Milak) (**). 2005-2018 (2019/01/31)2019/01/31
Konplexutasun elektronikoaren maila bete duten Eusko Jaurlaritzak eskainitako zerbitzu eta prozedura publikoak, sailen arabera banatuta. 2018/IV (2019/01/31)2019/01/31
Administrazioen eta sektore publikoaren zerbitzu eta prozedura elektronikoen eskaintza
Edozein WEB-mota duten Euskal AEko herri erakundeak mendekotasun Lurralde Historikoaren arabera. 2010 (2011/10/28)2011/10/28
Euskal AEko herri erakundeek erabilitako WEBak(*) motaren arabera eta mendekotasun Lurralde Historikoaren arabera. 2010 (2011/10/28)2011/10/28
Euskal AEko herri erakundeek erabilitako WEB ezberdinak(*) motaren arabera eta mendekotasun Lurralde Historiikoaren arabera. 2010 (2011/10/28)2011/10/28
Euskal AEko herri erakundeek erabilitako WEB ezberdinak(*) motaren arabera, zerbitzu eta prozedurak eskuratzeko erraztasunen arabera. 2010 (2011/10/28)2011/10/28
Euskal Autonomia Erkidegoko herri erakundeen zerbitzu eta prozedura publiko elektronikoen eskaintza, erakunde-motaren eta zerbitzu-motaren arabera. 2010 (2012/05/02)2012/05/02
Euskal Autonomia Erkidegoko herri erakundeen zerbitzu eta prozedura publiko elektronikoen eskaintza, arlo funtzionalaren eta erakunde-motaren arabera. 2010 (2012/05/02)2012/05/02
Euskal Autonomia Erkidegoko herri erakundeen prozedura eta izapide publiko elektronikoen eskaintza, arlo funtzionalaren eta erakunde-motaren arabera. 2010 (2012/05/02)2012/05/02
Euskal Autonomia Erkidegoko herri erakundeen prozedura eta izapide publiko elektronikoen eskaintza, prozedura- edo izapide-motaren eta erakunde-motaren arabera. 2010 (2012/05/02)2012/05/02
Euskal Autonomia Erkidegoko herri erakundeen prozedura eta izapide publiko elektronikoen eskaintza, motaren arabera izapide elektronikoaren sofistikazioaren arabera. 2014 (2015/06/15)2015/06/15
Zerbitzu publiko elektronikoen estatistika
Euskal Autonomia Erkidegoan webguneren bat duten erakunde publikoak eta erakunde publiko motaren guztizkoaren gaineko ehunekoa, mendekotasun-lurraldearen arabera. % . 2016 (2018/11/14)2018/11/14
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek erabiltzen dituzten webguneak, erakunde-mota, udalerriaren tamaina, eskualdearen eta mendekotasun-lurraldearen arabera. 2016 (2018/11/14)2018/11/14
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek erabiltzen dituzten askotariko webguneak, erakunde-mota, udalerriaren tamaina, eskualdearen eta mendekotasun-lurraldearen arabera. 2016 (2018/11/14)2018/11/14
Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek erabiltzen dituzten askotariko webgune motak, erakunde-mota, udalerriaren tamaina, eskualdearen, sare sozialak eta blogak edukitzearen eta erabiltzearen arabera. 2016 (2018/11/14)2018/11/14
Euskal AEko erakunde publikoen zerbitzuen, prozeduren, izapide publiko elektronikoen eta eduki tematikoen batez bestekoa eta desbiderapen tipikoa erakunde-mota, udalerriaren tamaina eta eskualdearen arabera; plataformen bidez eskainitakoena. 2016 (2018/11/14)2018/11/14
Laginketa hutsegiteak
Informazioaren gizartea Administrazio Publikoan
IKT ekipamenduak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (tamaina) (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Sare ekipamenduak eta elkartruke elektronikoak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (tamaina) (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Segurtasun informatikoa Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, enplegu geruzaren arabera (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Informazioa kudeatzeko sistemak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, enplegu geruzaren arabera (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Kode irekidun programa informatikoak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, enplegu geruzaren arabera (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Euskal AEko Interneteko sarbidedun administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Web hizkuntzak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Web prestazioak Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Merkataritza elektronikoa Euskal AEko administrazio publikoaren establimenduetan, lurralde, jarduera adar eta enplegu geruzaren arabera (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Administrazio publikoekiko Internet darabilten enpresak
Euskal AEko establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, lurralde historiko, jarduera-sektore eta enplegu-progezuraren arabera. Laginketako erroreak (%). 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Euskal AEn Internet duten establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, lurralde, jarduera-sektore eta enplegu-estratuaren arabera (%). Laginketa hutsegiteak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Euskal AEko establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, izapidearen arabera, lurralde, jarduera-sektore eta enplegu-progezuraren arabera. Laginketako erroreak (%). 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Izapide elektronikoak Herri Administrazioarekin Interneterako sarbidea duten Euskal AEko establezimenduetan, lurralde historikoaren, jarduera-sektorearen eta enplegu-geruzaren arabera (%). Laginketako erroreak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Euskal AEko establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide elektronikoak, enplegu-progeruzaren eta motaren arabera, izapidetzen den administrazioari jarraiki. Laginketako erroreak (%). 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Izapide elektronikoak Herri Administrazioarekin Interneterako sarbidea duten Euskal AEko establezimenduetan, izapidearen administrazioaren, enplegu-gezuraren eta izapide-motaren arabera (%). Laginketako erroreak. 2018 (2019/03/15)2019/03/15
Euskal AEko herri erakundeen prozedura eta izapide publiko elektronikoen eskaintzaren lagin-aldakortasuna, motaren arabera izapide elektronikoaren sofistikazioaren arabera. Aldakuntza-koefizienteak eta konfiantza-tarteak. 2014 (2015/06/15)2015/06/15
 
Zuhaitz
Zuhaitz
Produktu estatistiko gehiago
Produktu estatistiko gehiago
 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali