Eustat

Eustat Euskadi.eus

Grafiko Interaktiboak

Biztanle piramide interaktiboak

Biztanle piramide interaktiboak

Piramide interaktiboen bidez Euskal AEn bizi direnen bilakaera ezagutu dezakegu.

Eguneratze data:30/05/2014

minigraf

Mapa Interaktiboak

Mapa Interaktiboak

Datu estatistikoen ikuspegi espaziala eskaintzen dute mapa interaktiboek. Udaletako datuen segiden bidez, EAEri buruzko informazio ugari ikus dezakegu, hala nola zer-nolako eboluzioa duten fenomeno demografikoek, zer pisu duen sektore ekonomiko bakoitzak eta zer-nolako aldea dagoen errenten artean.

Eguneratze data:01/06/2015

minigraf

Koiunturazko adieraleak. Ekonomia

Hiruhileko kontuak(HKE)

Eguneratze data:23/05/2016

minigraf

Koiunturazko adieraleak. Biztanleriaren mugimendua

Euskal AEn erregistratuta dauden eta Euskal AEn bizi den ama batengandik bizirik jaioak. Hileroko datuak (JAIE)

Euskal AEn bizi diren amengandik bizirik jaiotakoen kopuruari buruzko hileroko informazioa ematen du, erkidegoko udalerrietako erregistro zibiletan inskribatu direnena.

Eguneratze data:27/02/2017

minigraf

Bizilekua Euskal AEn dutenen ezkontzak. Hileko datuak (EZKE)

Euskal AEn bizi direnen arteko ezkontzen berri ematen du, ezkontza-lekua edozein delarik.

Eguneratze data:20/02/2017

minigraf

Bizilekua Euskal AEn dutenen heriotzak. Hileko datuak (HERE)

Euskal AEn bizi direnen heriotzen eta horien eragileen berri ematen du, edonon gertatu zirelarik.

Eguneratze data:06/03/2017

minigraf

Koiunturazko adieraleak. Lan-merkatua

Euskal AEko 16-64 urte bitarteko biztanleen okupazio-tasa, sexuaren eta hiruhilekoaren arabera (%) (BJA)

Koiunturako adierazlea da; 16-64 urte bitarteko pertsona okupatuen proportzioaren bilakaera adin horietako pertsona guztien gainean zenbatesten du.

Eguneratze data:25/04/2017

minigraf

Koiunturazko adieraleak. Industry and Construction

Euskal AEko industri produkzioaren indizearen urte-arteko aldakuntza-tasa. (%) (IPI)

Koiunturako adierazlea da, industriako balio erantsi gordinaren bolumenak faktoreen kostutan izandako bilakaera estimatzen duena.

Eguneratze data:06/04/2017

minigraf

Euskal AEko industria-prezioen indizearen urte-arteko aldakuntza-tasa. (%) (IPRI)

Industri produktuen prezioen koiunturako bilakaera ematen duen estatistika neurria da, merkaturatzearen lehenengo urratsean.

Eguneratze data:24/04/2017

minigraf

Euskal AEko eraikuntzaren koiunturari buruzko indizearen urte-arteko aldakuntza-tasa. (%) (EKI)

Koiuntura izaerako adierazlea da eta bere helburua eraikuntzaren sektoreko ekoizpenaren bilakaera zenbatestea da, Euskal AEn.

Eguneratze data:15/03/2017

minigraf

Euskal AEko eraikuntzako kostuen indizearen urte-arteko aldakuntza-tasa. (%) (EEKI)

Bitarteko kontsumoen kostuaren eta lan-eskuaren kostuen koiunturako bilakaeraren neurri estatistikoa eskaintzen du eta Euskal AErako da.

Eguneratze data:29/03/2017

minigraf

Koiunturazko adieraleak. Zerbitzuak

Euskal AEko hotel establezimenduen okupazio-mailaren eboluzioa lurralde historikoaren arabera (%) (ETH)

Ostatua emateko gaitasunaren bilakaeraren eta haren benetako erabilpenaren berri jasotzen du, hotel-establezimenduetan, hotel eta pentsioetan, lurraldeka eta Euskal AE osoan

Eguneratze data:21/04/2017

minigraf

Euskal AEko azalera handietako merkataritzaren indizearen urte-arteko aldakuntza-tasa. (%) (AHMI)

Adierazle honek Euskal AEko azalera handietako merkataritza sektoreko salmenten bilakaera ematen du, termino nominaletan.

Eguneratze data:28/09/2016

minigraf

Euskal AEko txikizkako merkataritzaren indizearen urte-arteko aldakuntza-tasa (%). Prezio finkoak (BMIt)

Euskal AEko txikizkako merkataritza-sektorearen salmenten koiunturako adierazlea da, termino errealetan

Eguneratze data:08/02/2017

minigraf

Euskal AEko merkatariatzako koiuntura-indizearen eta beste zerbitzuen urte-arteko aldakuntza-tasa. (%) (ZKI)

Euskal AEko zerbitzuen sektoreko salmenten bilakaerari buruzko koiuntura-izaerako adierazlea da, termino nominaletan.

Eguneratze data:17/02/2017

minigraf

Koiunturazko adieraleak. Kanpo merkataritza

Euskal AEko kanpo-merkataritzaren bilakaera. (Milioi euro) (KAMEE)

Euskal AEn jatorria edo destinoa duten eta kanpo-merkataritzan aritzen diren enpresen merkatal-fluxuen zein merkatal-saldoen bilakaera neurtzen du.

Eguneratze data:24/02/2017

minigraf

Euskal AEko kanpo-merkataritzaren urte-arteko aldakuntza-tasa. (%) (KAMEE)

Euskal AEn jatorria edo destinoa duten eta kanpo-merkataritzan aritzen diren enpresen merkatal-fluxuen aldakuntza neurtzen du.

Eguneratze data:24/02/2017

minigraf

Euskal AEko kanpo-merkataritzaren unitate balioaren indizearen eboluzioa. Joera (BUI)

Balio unitariodun prezioen indizearen bilakaera neurtzen du, ondasun-mota multzo gutxi gorabehera homogeneoen gainean, Euskal AEko inportazio eta esportazioen prezioen bilakaera neurtzeko.

Eguneratze data:28/12/2016

minigraf

Euskal AEko kanpo-merkataritzaren unitate balioaren indizearen urte-arteko aldakuntza-tasa. (%) (UBI)

Balio unitariodun prezioen indizearen aldakuntza neurtzen du, ondasun-mota multzo gutxi gorabehera homogeneoen gainean, Euskal AEko inportazio eta esportazioen prezioen bilakaera neurtzeko.

Eguneratze data:24/03/2017

minigraf

Egiturazko adierazleak

Euskadi EB27n

Eusko Jaurlaritzaren 2020. urtera arteko Euskadiren Garapen Jasangarrirako Estrategiaren adierazle nagusien taldea osatzen dute.

Eguneratze data:01/04/2013

minigraf

Europa 2020 adierazleak

Eusko Jaurlaritzaren 2020. urtera arteko Euskadiren Garapen Jasangarrirako Estrategiaren adierazle nagusien taldea osatzen dute.

Eguneratze data:09/05/2013

minigraf

Euskal AEko zentsu-sekzio motak

Euskal AEko zentsu-sekzio motak

2010eko Euskal AEko zentsu-sekzioen faktore-analisi anizkoitz baten emaitza da, Eustateko Datu Soziodemografikoen Basetik abiatuta.

Eguneratze data: 2013/04/01

Teknologia berriek eta estatistika teknikek gero eta gehiago ahalbidetzen dute estatistika-informazioa sintetizatzea eta erabiltzaileei modu bisualagoan eskaintzea. Zientzialariek aurrerapen handiak egin dituzte arlo honetan, bai sintesi-metodoetan, bai bistaratzekoetan.

Lerro beretik, aipagarria da estatistika ofizialaren aurrerapena gero eta datu desagregatuagoen eskaintzan, isilpekotasunari eta estatistika-sekretuari eutsirik. Grafiko interaktiboen helburu nagusia datuen analisi, sintesi eta irudikatzea ikusmen hutsaren bidez jasotzea ahalbidetzea da.

Atal honetan Eustatek zenbait grafiko interaktibo dakartza, erabiltzaileek dinamikoki eta interaktiboki erabil ditzaten.

Zure feedback-a. Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?

Oso baliagarria Baliagarria Ez oso baliagarria Ez da inondik ere baliagarria

Baduzu iradokizunik?

Bai, badut