Piramide interaktiboen bidez Euskal AEn bizi direnen bilakaera ezagutu dezakegu.

Piramide hauek zenbait estatistika-iturri erabiltzen dituzte: batetik, Udal Biztanleriaren Eguneratzearen (gero Biztanleen Udal Estatistikaren) biztanle-kontaketak, zeinaren iturri nagusia Biztanleen Udal errolda den; bestetik, Proiekzio Demografikoak, Euskal AEko etorkizuneko biztanleriaren nolakotasuna zenbatesten dutenak.

motion chart
Unitatetan
Unitatetan
Animazioa
Ez jarraitu ezer
Belaunaldi bat jarraitu
Adin bat jarraitu
Urtea
Eremu geografikoa
Biztanleria
Adina
Jaiotze-urtea
Emakumezkoak
Gizonezkoak
Sexu ratioa (E/G)
Erreferentzia data
Datu mota
Adin-tarteak
Adina Unitateetan % Sexu ratioa
Guzt Ema Giz
≥ 65
20-64
≤19
Guztira
Biztanleria osoaren eboluzioa